Баннер

О.Д. Бойко Історія України

О.Д. Бойко Історія УкраїниЦе — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а передусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і разом з тим науково коректне мислення автора,
розкуте і водночас тактовне слово.
У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях та суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням IX витоків, обумовленості мотивів вчинків конкретних історичних постатей. Виклад подій доведено до середини 2001 р.
Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати суть і наслідки подій минулого нашого народу.

 

Скачать книгу О.Д. Бойко Історія України

 

Название
1 Титулка
2 Зміст
3 1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України 1.1 Початок формування людської цивілізації на території України
4 1.2 Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я
5 1.3 Східні слов'яни в VI—XI ст.
6 2. Київська Русь 2.1 Походження Давньоруської держави
7 2.2 Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)
8 2.3 Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)
9 2.4 Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
10 2.5 Монгольська навала та встановлення золотоординського іга
11 2.6 Політичний устрій Київської Русі
12 2.7 Соціально-економічний розвиток Київської Русі
13 2.8 Етнічний розвиток Київської Русі
14 2.9 Хрещення Русі
15 2.10 Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі
16 2.11 Походження та суть національного символу — тризуба
17 3. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі 3.1 Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави
18 3.2 Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності
19 4. Українські землі у складі Литви та Польщі 4.1 Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського
20 4.2 Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.