Баннер

Ю.А.Мицик, О.Г.Бажан, В.С.Власов Історія України

Ю.А.Мицик, О.Г.Бажан, В.С.Власов Історія УкраїниНавчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів. Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати суть і наслідки подій минулого нашого народу.
Призначений для підготовки до вступного іспиту з історії України і побудований згідно з програмою для вступників до вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством, освіти і науки України Протокол № 2 засідання комісії із суспільствознавчих дисциплін (секція «Історія ») від 31 травня 200І року.
Рецензент В. О. Щербак, доктор історичних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»

 

 

Скачать книгу Ю.А.Мицик, О.Г.Бажан, В.С.Власов Історія України

 

 

Название
1 Титулка
2 Зміст
3 Стародавня історія України
4 Київська Русь
5 Роздробленість Київської Русі
6 Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Польщі
7 Українські землі під владою Речі Посполитої
8 Початок Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр.
9 Руїна
10 Україна наприкінці XVII—XVIII ст.
11 Культура України в другій половині XVII—XVIII ст.
12 Україна наприкінці XVIII — початку XIX ст.
13 Україна у другій половині XIX ст. — початку XX ст.
14 Церковне й культурне життя України. Кінець XVIII — початок XX ст.
15 Україна в роки Першої світової війни
16 Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 pp.)
17 Українські землі (УРСР) під російською владою (1921—1939 pp.)
18 Українські землі під владою Польщі (1921—1939 pp.)
19 Українські землі під владою Румунії
20 Українські землі під Чехословаччиною (Закарпаття)